Aug 26 :: 26 Август

For English, click here.

Място

Автентичните български сватбени обичаи и сватбеното тържество ще се състоят в хижа Добрила над град Сопот на 26-и август, неделя. Местоположение на хижата.

До хижата се стига със седалков лифт от Сопот, след което се върви час и половина по добре маркиран каменист път. За прехода до хижата ще имате нужда от облекло съобразено с условията в планината (удобни обувки за ходене и дъждобран). За гостите, които няма да имат възможност да се качат пеша ще осигурим превоз с джипове от Сопот до хижата.

Препоръчителен дрескод

Български традиционни носии или съвременна фолколорна модификация. Ще се радваме да ви асистираме ако имате нужда да наемете или заемете носии.

Нощувка

Нощувката на 26-ти и празничната трапеза ще бъдат покрити от нас. Разходите, които ще трябва да бъдат покрити от гостите са транспортът до Сопот и седалковия лифт.

Моля да проверявате блога за допълнителна информация относно сборни пунктове, часове и т.н.


English

Place

On Aug 26, Sunday, in Dobrila, above Sopot, we’ll have authentic Bulgarian wedding customs and a big party. Location of the lodge.

The lodge can be reached by a chair lift from Sopot, followed by an hour and a half of hiking on a well-marked dirt road. Please make sure to pack a pair of comfortable shoes and a rain jacket. For guests who can’t make the hike, we will arrange a 4×4 transfer from Sopot to the lodge.

Dress code

Bulgarian folk costume or a modification of such. We will be happy to assist you if you need to rent or borrow costumes.

Accommodation

The accommodation on Aug 26 will be covered by us. The costs to be covered by the guests are the transport to Sopot and the chairlift.

Additional info will be published on the blog concerning starting locations, hours etc. For questions, please ask here.